Het klimaatneutrale Nederland van de toekomst

9 december 2019, van 20:00 tot 21:30 | in Weesp

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

plaatje Windmolens bij de thema-avond

Thema-avond over duurzaamheid in Weesp

logo van Weesp Duurzaam

Hoe ziet het klimaatneutrale Nederland van 2050 eruit? Welke veranderingen in ons systeem zijn daarvoor nodig? En wat betekent dit voor de onze omgeving en energievoorziening? Jan Ros, deskundige van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), geeft deze avond een vooruitblik op een Nederland zonder fossiele brandstoffen: het Nederland van de toekomst.

Aardgasvrije wijken, de aanleg van grootschalige windmolenparken of de belofte van waterstofgas. De benodigde veranderingen van het energiesysteem zijn volop gaande, en tegelijkertijd is er ook veel onduidelijkheid. Wat zijn de technologieën die moeten worden ingezet? Welke keuzes worden gemaakt, en welke prioriteiten worden gesteld? Jan Ros maakt met video’s en uitleg het proces en eindpunt inzichtelijk van hoe ons Nederlandse energiesysteem kan veranderen.En wat betekent dit voor Weesp en haar inwoners? Wethouder Maarten Miner vertelt wat we als inwoners hiervan gaan merken.

Over Jan Ros

Jan Ros is senior wetenschappelijk onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en was de afgelopen twee jaar betrokken bij de klimaattafel voor de industrie in het kader van het Nederlands klimaatakkoord.

Weesp Duurzaam

Dit programma wordt georganiseerd vanuit het platform Weesp Duurzaam.