The Green Clinic in Atsiekpoe

4 september 2019, van 10:00 tot 12:00 | Muiden

plaatje bij de themaochtend

Themaochtend in Muiden

Project in Ghana

logo van VOMM Muiden Muiderberg

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg (VOMM) steunt al enkele jaren kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.
De VOMM komt vandaag vertellen over hun project in Ghana: the Green Clinic in Atsiekpoe.

In dit dorp wilden mensen graag een kleine kliniek voor moeder-kind-zorg.
Er wordt hard gewerkt om geld bij elkaar te krijgen en het bouwwerk wordt samen met professionele bouwvakkers, volgens een groene en milieuverantwoordelijke methode, gerealiseerd. (Green Clinic).

De VOMM is in dit project gestapt omdat het een project is van de bevolking zelf.
Ook zullen zij de nieuwe ontwikkelingen van hun project in Nepal laten zien.

Iedereen is van harte welkom, de entree voor de themaochtend is vrij!

SeniorWeb

logo van SeniorWeb

Op een themaochtend in Muiden is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om u te helpen bij vragen over de PC, tablet, e-reader of smartphone.