Makkelijk Lezen Plein

Speciaal voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden.

plaatje van een rijtje boeken

En voor hun moeders, vaders, meesters en juffen.

Op het Makkelijk Lezen Plein zijn veel leesboeken, luisterboeken, DVD's en CD-rom's, die aansprekend zjin voor kinderen die moeite hebben met lezen.

Ze zijn voor het MLP geselecteerd vanwege het eenvoudiger taalgebruik, de duidelijke lay-out, de aansprekende omslag en de aantrekkelijkheid van de inhoud.

foto van het mlp in vestiging Muiden

Het blijkt dat kinderen hierdoor weer met plezier gaan lezen. Ze gaan meer lezen; vergroten daardoor hun woordenschat. Ze zullen woorden sneller herkennen, waardoor het leestempo verhoogd wordt.

Tip:

De website van het Makkelijk Lezen Plein is er voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.