Missie en Visie

plaatje bij Missie en Visie

Huis van Eemnes

Missie

plaatje bij Missie en Visie van het Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes is dé laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door alle Eemnessers, waar iedereen welkom is voor het deelnemen en actief bijdragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op gebied van educatie, informatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn en participatie.

Visie

plaatje genomineerd voor Beste bibliotheek van Nederland 2020

De huidige samenleving is gericht op de ontplooiingskansen van het individu vanuit de zienswijze dat iedere burger mee moet kunnen doen in de samenleving waarvan hij / zij deel uit maakt.
Het Huis van Eemnes is er op gericht in dit proces een actieve, innovatieve en verbindende rol te spelen. Het Huis van Eemnes wil een laagdrempelige, professionele, informatieve, maatschappelijk georiënteerdeorganisatie zijn, waar professionals en vrijwilligers samenwerken om vele soorten activiteiten op sportief, informatief, educatief, sociaal en cultureel gebied te faciliteren en te stimuleren.

Zowel zelfstandig als in samenwerking met verenigingen en organisaties wordt zorg besteed aan een programmering die in een behoefte voorziet en de sociale cohesie versterkt. De droom is dat Huis van Eemnes over enige jaren “the place to be” is voor alle inwoners: het centrale thuispunt, waar je moet zijn als je wilt ontspannen, wilt leren, je wil laten informeren, wilt helpen of geholpen wilt worden en waar je andere mensen ontmoet.

Architecten

Het bijzonder complete Huis van Eemnes, van buiten ontworpen door MoederscheimMoonen architects en van binnen door Aat Vos en uitgevoerd door MARS Interieurarchitecten, is geopend op 25 januari 2020.
Om zover te komen hebben Bibliotheek Gooi en meer en stichting Huis van Eemnes hard gewerkt.  Aan de inhoud door middel van een gezamenlijke programmering en aan de uitstraling door samen keuzes te maken voor het interieur en een sterk team te vormen. Uiteindelijk is het onze ambitie om te zorgen dat het Huis de huiskamer voor alle Eemnessers wordt.
Een thuis vol inspiratie, waar je je leven inhoud, kleur en zin kunt geven.