Jaaraanbod voortgezet onderwijs 2021-2022

plaatje bij jaaraanbod Primair Onderwijs

Bibliotheek Gooi en meer en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum zetten zich samen met veel enthousiasme in om ook dit jaar te verrassen en te stimuleren als het gaat om leesbevordering en mediawijsheid. Graag tot ziens in de bibliotheek of bij u op school!

Scholen en bibliotheken hebben een gemeenschappelijk belang en werkterrein: de taalontwikkeling van kinderen. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, grammatica, begrijpend lezen en spelling. Kinderen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1.000 woorden per jaar.

Met deze programma’s helpt de bibliotheek je bij het verbeteren van de resultaten voor taal en het stimuleren van veel lezen, op school en thuis. Deze programma’s sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en bij de kerndoelen op school. Ook vind je programma’s gericht op het bevorderen van mediawijsheid.

Wil je je inschrijven of heb je vragen over het jaarprogramma of heb je wensen die niet in dit jaaraanbod staan? Stuur dan een mail naar educatie@bibliotheekgooienmeer.nl

Schrijf je in door een mail te sturen naar: