Bedankt

bedankt

Veel steunbetuigingen

Beste Leden van de bibliotheek,

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen, is de bezuiniging in de gemeente Gooise Meren beperkt gebleven tot een minimale bezuiniging, mede door uw steun.

Concreet betekent dit dat onze jeugdbibliotheek in Breeduit wordt omgevormd tot een Bibliotheek op School.
De overige bezuiniging is reeds gerealiseerd voor de fusie van de twee bibliotheekorganisaties op 1 januari 2016.

Wij willen u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw steunbetuigingen.
Door veel gebruik te maken van de bibliotheek en lid te worden c.q. te blijven steunt u ons blijvend.

Directeur Bibliotheek Gooi en meer,

Marian Buvelôt