Certificering

Bibliotheek Gooi en meer is een gecertificeerde bibliotheek. Dat wil zeggen dat zij voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen.

De certificering wordt uitgevoerd door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken