Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024

kaft Meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024

van de bibliotheken Gooi en meer en Huizen-Laren-Blaricum

Voortuitkijken in een periode van onzekerheid is spannend. Ook wij als bibliotheek Gooi en meer en bibliotheek Huizen Laren Blaricum zijn in 2020 op scherp gezet door alle ontwikkelingen rondom Covid-19. Angst, hoop en creativiteit vlogen door elkaar. We zagen veel positiefs, ondanks de sombere kanten. De bibliotheek werd enorm gemist. Dat bleek alleen al uit de lange rijen voor de deur bij de heropening in het late voorjaar van 2020. Er kwamen ook vraagtekens, bijvoorbeeld over de toekomstige vorm van onze dienstverlening. We stonden op de rem bij geplande activiteiten en dat waren er veel, heel veel in ons geval. Want onze bibliotheken staan middenin de lokale samenlevingen. Ten behoeve van inwoners en bezoekers, veelal in samenwerking met tal van andere organisaties.

We gaan als bibliotheken vooruitkijken. Dat doen we voor de derde keer in de vorm van een gezamenlijk meerjarenplan. We zijn blij met de samenwerking, zitten inhoudelijk op één lijn en kijken uit naar het verder vorm geven van het bibliotheekwerk. Die stap naar de toekomst vraagt om een blik in de spiegel. Waar staan we voor? Wat zijn onze uitgangspunten? Wat is de inhoudelijke koers?

Pauline Gmelig Meyling,
de Bibliotheek Huizen Laren Blaricum

Marian Buvelot,
de Bibliotheek Gooi en meer