Meerjarenplan 2017 - 2020

kaft Meerjarenplan 2017-2020

van de bibliotheken Gooi en meer en Huizen-Laren-Blaricum

Samenwerking loont

Het is voor de tweede keer dat we deze beleidsnota gezamenlijk presenteren. We zetten de samenwerking voort vanwege het succes. In de afgelopen jaren is gebleken dat onze samenwerking heeft geleid tot meer innovatiekracht, kennisdeling en efficiency. Vele projecten zijn gezamenlijk opgepakt en  aardoor beter geworden. De eigen identiteit van de bibliotheek en haar specifieke dienstverlening blijft belangrijk.

“De bieb is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats geworden, waar jongeren en volwassen graag komen. Ze kunnen boeken lenen, maar ook een talencursus volgen, met een 3D printer aan de slag gaan of meedoen aan een debat. De bibliotheek heeft zichzelf heruitgevonden.”

Dit heeft minister Jet Bussemaker gezegd op 25 januari 2017 naar aanleiding van het verschijnen van de landelijke Monitor Bibliotheekwet. Mooier hadden wij het niet kunnen verwoorden.

Ook in de komende jaren zijn de bibliotheken volop in beweging. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen nauwgezet en sluiten met onze dienstverlening aan bij de vraag en de behoefte van de inwoners van ons werkgebied. De bibliotheken pakken steeds meer de rol van het maatschappelijke hart van de samenleving, vooral in samenwerking met anderen.
Wij gaan daar de komende vier jaar weer hard en met veel plezier aan werken. Samen met onze teams.

Pauline Gmelig Meyling
Marian Buvelôt