Ontwikkeling MFC Missie

Missie: wie zijn we?

Als de huiskamer van de Keverdijk, het middelpunt, willen wij: Stichting de Schakel, Bibliotheek Gooi en Meer en Versa Welzijn/SCAN ons gezamenlijk met de omgeving inzetten een toegankelijke plek te zijn waar alle inwoners van Naarden de kans krijgen deel te nemen en actief bij te dragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op het gebied van: educatie, informatie, cultuur, recreatie, welzijn, preventie, beweging, advies en participatie. Om zo te zorgen voor een kwalitatief en passend voorzieningenniveau dat ertoe bijdraagt, dat iedereen mee kan doen en zich kan blijven ontwikkelen.
 

Visie: wat willen we zijn, waar gaan we naar toe?

Voortdurende veranderingen, waaronder een zich steeds verder uitbreidende digitale wereld, de ontwikkeling tot een participatiesamenleving en snelle vergrijzing, vragen om een centrale plek in Naarden die ervoor zorgt dat alle burgers mee kunnen blijven doen of een ander kunnen helpen te participeren in onze samenleving. Een inclusieve samenleving waar men naar elkaar omkijkt. De samenstelling van de wijk wijzigt, er is instroom van gezinnen met jonge kinderen, terwijl tegelijkertijd een grote groep oudere bewoners graag wil blijven wonen in deze buurt. Daarom vormen wij samen een thuis voor de bewoners van Naarden.

Een laagdrempelige, professionele en maatschappelijk georiƫnteerde plek waar professionals samenwerken met de buurt, verenigingen en bedrijven om activiteiten te organiseren en te faciliteren op informatief, educatief, sociaal en cultureel gebied. Dit doen wij door zoveel mogelijk ruimtes en materialen met elkaar te delen, zodat de ontmoeting en laagdrempeligheid van diverse groepen bewoners centraal staan, en er de meeste kans geboden wordt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk activiteitenaanbod, dat tegemoet komt aan de vraag van de omgeving. Uiteindelijk willen we een centraal trefpunt zijn voor alle inwoners waar iedereen kan participeren, integreren, ontspannen, waar mensen leren, elkaar ontmoeten, elkaar kunnen helpen of geholpen kunnen worden.