Vacature

Voor de Raad van Toezicht van Bibliotheek Gooi en meer zijn wij op zoek naar een Voorzitter.

Voorzitter van de Raad van Toezicht


De Bibliotheek Gooi en meer is een dynamische organisatie die werkt met 60 betaalde medewerkers en ca. 350 vrijwilligers/ambassadeurs. Jaarlijks mogen wij om en nabij een half miljoen mensen begroeten in onze bibliotheken. De bibliotheek organiseert tal van activiteiten zoals workshops, informatiebijeenkomsten, lezingen en cursussen. De Bibliotheek Gooi en meer speelt voortvarend in op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en vervult een actieve rol in het Gooise netwerk. Van oudsher is de bibliotheek de toegangspoort tot kennis en informatie.De Bibliotheek Gooi en meer voert het bibliotheekwerk uit in opdracht van de volgende gemeenten: Eemnes, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren. Het betreft een werkgebied met ca. 110.000 inwoners.

De Raad van Toezicht is de toezichthouder en adviseur van de directeur/bestuurder. De expertise en het netwerk van de leden dragen bij aan de verdere ontwikkeling van de bibliotheek. Toezicht en bestuur werken op basis van de Code Cultural Governance. Voor onze Raad van toezicht zijn wij op zoek naar een Voorzitter met de volgende expertise en competenties:

  • Affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de Stichting
  • Helicopterview en een goed evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
  • Bestuurlijke ervaring in een toezichthoudende rol
  • Open en neutrale houding
  • Woonachtig in de gemeente Gooise Meren en voeling met de samenleving aldaar
  • Aanspreekpunt vanuit de Raad van Toezicht naar de directeur-bestuurder

Leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens vier jaar. De Raad vergadert ongeveer vier- zes keer per jaar.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de directeur
mevrouw M. Buvelôt
tel: 06 284 37 577
email: mbuvelot@bibliotheekgooienmeer.nl.

Reacties , voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag vóór 26 april t.a.v.
het secretariaat van Bibliotheek Gooi en meer
email: avnieuwenhuizen@bibliotheekgooienmeer.nl.

Gesprekken zullen plaats vinden in de laatste week van mei.